Miljöpolicy

Vi värnar om vår miljö

Så långt det är möjligt samfraktar vi godset för att hålla ner utsläppen.

Vi återanvänder så mycket så möjligt av allt paketeringsmaterial från våra leverantörer.

Vi använder oss i första hand av e-mail för att hålla nere vår papperskonsumtion.